youtube twitter

Παρεμβάσεις στην Ολομέλεια

Για το ίδιο ακριβώς θέμα: γνωρίζετε ότι αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Παρά το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει πρόθεση να μην παραστεί στον τρίτο γύρο συνομιλιών, η τουρκοκυπριακή πλευρά εισέρχεται μέσα στην ουδέτερη ζώνη, δημιουργώντας πρόβλημα και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω την πορτογαλική Προεδρία για τη θητεία της. Κατά τη διάρκειά της, προωθήθηκαν διάφορα θέματα, σε πολιτικό όμως επίπεδο άνοιξε η συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ένωσης και την προετοιμασία του, παρά το γεγονός ότι στην παρούσα φάση η Διακυβερνητική φαίνεται να παραμένει στην αρχική ατζέντα. Οι αποφάσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, αλλά και ο καθορισμός κανόνων συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και ΝΑΤΟ, είναι προφανέστατα θετικές, παρότι ορισμένα σημεία σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις παραμένουν ασαφή. Η πορτογαλική Προεδρία αναφέρθηκε στον φεντεραλισμό, σε ζητήματα του μέλλοντος γενικά, χωρίς όμως, παραδείγματος χάρη, να θίξει το θέμα των ιδίων πόρων, χωρίς την θεαματική αύξηση των οποίων η διεύρυνση θα γίνει πρακτικά ανέφικτη και πολιτικά οδυνηρή.

Κυρία Πρόεδρε, αναφερθήκατε ήδη στην δολοφονική επίθεση η οποία έγινε στην Αθήνα εναντίον του στρατιωτικού ακολούθου της βρετανικής πρεσβείας Stephen Saunders. Θέλω να εκφράσω την απόλυτη καταδίκη των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματός μας για τις ενέργειες αυτές,

Ο Τουρκοκύπριος πολιτικός Ozker Ozgur πρόκειται να παραπεμφθεί σε δίκη στις 26 Μαΐου από τις αρχές των υπό τουρκική κατοχή εδαφών της Κύπρου, με την κατηγορία της "υποκίνησης σε στάση".

Κύριε Πρόεδρε, η νομοθετική πρόταση του Συμβουλίου για την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2001 είναι θετική και ανταποκρίνεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μέσω της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Εδώ και ένα χρόνο περίπου το αβάπτιστο παιδί του Ιωάννη Διαμάντη, Έλληνα πολίτη και ορθόδοξου χριστιανού στο θρήσκευμα, κατακρατείται παράνομα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από τον πατέρα της Αιγύπτιας συζύγου του (έχουν τελέσει πολιτικό γάμο), με την ανοχή των επίσημων αρχών της χώρας.

Από τα κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου που περιλαμβάνονται στο λήγον Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τη χώρα μας, αρχικά είχαν εγκριθεί 230.000.000 ευρώ για το πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας και του αποκλεισμού ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι απεξαρτημένοι από τα ναρκωτικά και οι μετανάστες.

Κύριε ανώτατε εκπρόσωπε, μας αναφέρατε την πρόοδο που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε σχέση με αυτά που αποφασίστηκαν στο Ελσίνκι. Ορισμένοι από εμάς εδώ είμαστε φανατικοί οπαδοί της δημιουργίας ενός καθαρά ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας για την προάσπιση της ειρήνης στον κόσμο.

Σελίδα 1 από 2